LVÍČATA KROUŽEK „PŘIHLÁŠKA“

Rodné číslo prosíme uvádět včetně čísla za lomítkem. RČ je vyžadováno státem při poskytování podpory sportu dětí na základních školách.
Prosím vyberte třídu z nabídky
... například označení družiny a jiné