LVÍČATA „PŘIHLÁŠKA“

Rodné číslo prosíme uvádět včetně čísla za lomítkem. RČ je vyžadováno státem při poskytování podpory sportu dětí na základních školách.
SPECIÁLNÍ pololetní cena pro účast 2x týdně je nyní stejná jako pro účast 1x týdně / 1.800,- Kč
Prosím vyberte třídu z nabídky
... například označení družiny a jiné